אודות

"פרטיול"

אתר אינטראקטיבי הפותח עבור בני נוער במטרה להעלות את המודעות לפרטיותם ברשת, העצמת הפרט בהיבט חיזוק השליטה על המידע האישי הנוגע אליו ופיתוח גישה ביקורתית ביחס לחידושים הטכנולוגיים והשפעתם